Skip to content

PRIA Leader Projekt

Saaremaa Merispordi Selts on üle 20-e aasta koostöös Kuressaare Spordikooliga õpetanud lapsi ja noori purjetama ning merega üldisemalt sõbrustama. Mitmed endised õpilased on sellest tulenevalt ka oma edasise elu merega sidunud. Siit on sirgunud palju laevakapteneid, tüürimehi, madruseid, kalureid, laevaehitajaid. Suur osa purjesportlasi on saavutanud kõrgeid kohti erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Saaremaa Merispordi Selts on püüdnud oma liikmete ja koostööpartnerite abil aastast-aastasse uuendada ja parandada noorte varustust.Käesoleva projekti raames soetati 10 komplekti algõppe optimisti ja treeneri kaater. See võimaldab Seltsil pakkuda suuremale hulgale lastele purjetamise algõpet ja teha seda turvalisemalt. Lisaks sellele soetati kolm komplekti optimisti võistlustaglast. See võimaldab edasijõudnutel võistlustel paremaid kohti saavutada ja läbi selle motivatsiooni kõrgel hoida.

NOORTE PURJESPORTLASTE KEVADLAAGRID 2020 – 2021 aastal
Projekti tegevusteks on kahe aasta ( planeeriti 2020 ja 2021 tegelikult 2020 ja 20222 ) varakevadiste laagrite (kummalgi aastal üks Hispaanias, teine Leedus või Poolas)
korraldamine. Laagrid pikendavad Saaremaa noorpurjetajate hooaega ja parandavad sellega tulemusi võistlustel.
Eesmärk: Laagrid on väga vajalikud Saaremaa noorte purjesportlaste heade soorituste tegemiseks Eesti- ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Need laagrid kasvatavad lastes ka tiimitunnet. Nad harjuvad üksteisele abiks olema ja ka üksteise peale lootma ja kindlad olema.
Kõrgemad kohad võistlustel on parimaks motivatsiooniks ka laiemalt kui vaid purjetajate kogukond. See aitab kaasa ka täna purjetamisega mittetegelevate laste toomiseks aktiivsesse sporditegemisse ja tervisliku elustiili juurde. Raskeim konkureerimine on tänapäeval kõikide spordiklubide jaoks „võistlus“ nutiseadmetega. 

Tulemus: Ühisprojekti realiseerumisel paraneb Saaremaa noorte purjesportlaste sooritused tiitlivõistlustel märgatavalt. See aga oleks motivatsiooniks laste seas laiemalt ja tänu sellele nii mõnigi poiss või tüdruk leiab nutiseadme asemel tee merele ja aktiivse ja tervisliku elustiili juurde.

2022 aastal PURJETAME KIIRESTI JA TURVALISELT
Projekti raames soetakse Laser ning Zoom klassi paatidele uued purjed ja mastid ning kõigile Roomasaares treenivatele vanematele lastele sport päästevesti. Selle tulemusena saavad lapsed endale kaasegse varustuse.
Eesmärk: Projekt eesmärgiks on tuua purjetamise juurde senisest veelgi rohkem lapsi ja noori. 
Kui paadid on pikaajaline inveseering, mis
kestavad aastaid, siis purjed kuluvad ja mastid samuti amortiseeruvad. Hooaja jooksul kuluvad
purjed sõltuvalt kasutus intensiivusest, kestavad
võistluskõlbulikuna keskmiselt 4-5 aastat. Uute purjedega saavutatakse võistlustel häid tulemusi. 
Sellega mitmekesistame noorte vaba aja tegevusi ja seome neid veelgi enam ka
kohaliku kogukonnaga. 
Tulemus: Kaasaegne, konkurentsivõimeline, turvaline võistlusvarustus, millega saavutatakse häid tulemusi võistlustel

NOORTE PURJESPORTLASTE KEVADLAAGRID 2023
Eesmärk: Projekti tegevusteks on ühe aasta (2023) varakevadiste laagrite (üks Hispaanias, teine Ungaris) korraldamine. Laagrid on väga vajalikud Saaremaa noorte purjesportlaste heade soorituste tegemiseks Eesti- ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Projekti eesmärk on Saaremaa laste kõrged kohad erinevatel purjetamisvõistlustel. Et saavutada pjedestaalikohti nii Eesti kui ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel oleks vaja meretreeninguid teha ka siis, kui Eesti meri jääs on. Seepärast plaanime purjetamiskooli noorsportlastele korraldada 2023 aastal treeninglaagrid talvisel koolivaheajal Hispaanias ja kevadisel koolivaheajal Ungaris (olenevalt ilmastikuoludest).

Tulemus: Projekti realiseerumisel paraneb Saaremaa noorte purjesportlaste sooritused tiitlivõistlustel märgatavalt. Pikeneb oluliselt merehooaeg ja lapsed saavad rohkem meretunde, mis on ka eelduseks paremateks tulemusteks. Eesti pika talve (purjetamise mõistes 7 kuud) jooksul teevad purjesportlased küll üldfüüsilisi treeningud ujulas, terviseradadel, jõusaalis, aga purjetamise oskused ja paadi tunnetus lähevad selle ajaga piisavalt „rooste“. Intensiivsete treeninglaagritega (kaks 4-5 tunnist treeningut päevas) talvel Hispaanias ja varakevadel Leedus või Poolas on võimalik olulises osas see „roosteminek“ ära hoida.

LIUELDES LAINETEL” (2024)
Eesmärk: Projekti eesmärk on parandada Saaremaa laste ja noorte purjetamistreeningute tingimusi ja tõsta nende sportlikku taset. Projekti kaudu võimaldatakse lastele ja noortele aktiivset ja tervislikku eluviisi, pakkudes neile võimalust treenida ja arendada oma oskusi purjetamises, mis on lõbus ja kaasahaarav tegevus. See aitab kaasa noorte kehalisele aktiivsusele ja heaolule.
Projekti raames ostetakse kaks optimist svertpaati.

Tulemus: Kaasaegne ja konkurentsivõimeiline võistluspaadid, millega tõstetakse sportlikku taset. Projekti elluviimine aitas lahendada olemasolevad probleemid seoses vananenud varustusega ja luua paremad tingimused purjetajate arenguks ja saavutamaks kõrgemaid tulemusi.

Esileht