Skip to content

PRIA kalandus

Saaremaa Merispordi Selts on üle 20-e aasta koostöös Kuressaare Spordikooliga õpetanud lapsi ja noori purjetama ning merega üldisemalt sõbrustama. Mitmed endised õpilased on sellest tulenevalt ka oma edasise elu merega sidunud. Siit on sirgunud palju laevakapteneid, tüürimehi, madruseid, kalureid, laevaehitajaid. Suur osa purjesportlasi on saavutanud kõrgeid kohti erinevatel rahvusvahelistel võistlustel.

Projekt KÕIK LAPSED TURVALISELT MERELE
Seni on Saaremaa Merispordi Selts koostöös Saaremaa Spordikooliga toonud purjetama lapsi alates 7. eluaastast. Tänu sellele tegeleb Saaremaal aktiivselt purjetamisega 50-60 last. Purjetada soovijaid on aga märksa rohkem. Paraku on hetkel jäänud see ala rohkem Kuressaare keskseks, aga soovime laiendada seda ka üle kogu Saaremaa. Soovijaid on ka maapiirkondadest. Projekti raames soovime tutvustada ja pakkuda treeninguid erinevates väikesadamates. Teha purjetamist tutvustavaid ühistreeninguid, tekidada huvi ala vastu, millest tulevikus võib välja kujuneda soov ka treeningutest alaliselt osa võtta.
Eesmärk: Laiendada purjetamise kandepinda Saaremaal.
Projekti täpsemaks eesmärgiks on pakkuda purjetamise algteadmisis Saare maakonna noortele . Tutvustada purjetamist kui hobi ja võistlussporti ning tuua merenduse juurde rohkem lapsi.
Tulemus: Projekti tulemusena muudame väikesed kalasadamad multifunktsionaalsemaks sadamaks, tuues lisaks kalandusele juurde ka vabaajaveetmise võimaluse. Sellega on kalandus ja meresektor maakonnas ka nähtavam. Kalanduse ja merenduse jaoks on esmane eesmärk viia noored merele, tutvustada merekultuuri, läbi selle hakkab ta ka rohkem väärtustama merd ja selle elukeskonda. Projekti ei ole pelgalt üheaastane. Esimesel aastal soovime kaardistada piirkondade vajadused ja edaspidi leida väljundeid ka hooajaliselt ja alaliselt pakkuda treeninguid erinevates sadamates.