Skip to content

Jääpurjetamise treeneri stipendium 2022 – 2023

Jääpurjetamise treeneri stipendium on asutatud Saaremaa Merispordi Seltsi (SMS) poolt eesmärgiga toetada Saare maakonnas purjespordi arengut ja sportliku taseme tõusu.

SMS-i jääpurjetamise treeneri stipendium antakse välja  stipendiumina 2022-2023 jääpurjetamise hooajaks. 

Stipendium antakse Saare maakonnas tegutsevale kogemustega purjespordi treenerile. Taotlusi stipendiumi määramiseks võib esitada vastavat  kutsekvalifikatsiooni omav purjespordi treener, kes praktiseerib taotluse esitamise hetkel purjespordi treenerina Saare maakonnas ja omab vähemalt kolme aastast treeneritöö kogemust sh jääpurjetamise treenerina.

 Stipendiumifondi  suurus on kuni 6 000 eurot.

Stipendiumid makstakse välja 2022-2023 jääpurjetamise hooaja jooksul vähemalt kahes osas.

Taotlus koostatakse vabas vormis ja peab sisaldama:

  • Elulookirjelduse mis sisaldab ka varasema erialase tegevuse kirjeldust;
  • stipendiumi tingimustele vastavust tõendavat informatsiooni (kutsekvalifikatsioon kohta ja tegevus treenerina Saare maakonnas);
  • kontaktandmed ja pangakonto number kuhu soovi stipendiumi laekumist.

Taotlused palume esitada hiljemalt 25. novembriks 2022 kas elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee  või posti teel aadressil Roomassaare tee 12 Kuressaare, 93815, Saaremaa Merispordi Selts.

Esitatud taotlused vaatab läbi SMS-i juhatus, kes langetab otsuse stipendiumi saaja osas hiljemalt 29.novembriks 2022.

SMS juhatus võib stipendiumifondi ümber jagada, andes stipendiumi ühele või mitmele treenerile või sobilike kandidaatide vähesuse tõttu või puudumisel stipendiumi mahtu vähendada või see väljastamata jätta.

Teade stipendiumikonkursi kohta avaldatakse SMS koduleheküljel www.saaremaamerispordiselts.ee

SMS juhatus 08.11.2022