Skip to content

Peakoosolek

Saaremaa Merispordi Seltsi juhatus kutsub kokku korralise Peakoosoleku.

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts Peakoosoleku (üldkoosoleku)

KUTSE

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts Peakoosolek toimub 01.05.2024 aastal, algusega kell 10:00 Kuressaares, Tallinna 19, kompetentsi keskuse saalis, ruum 213 (must maja hoovis 2. korrus) ja virtuaalselt ZOOM keskkonnas.

Päevakord:
1. Avamine
2. Pädevuse määramine
3. Päevakorra kinnitamine
4. Juhataja ja protokollija valimine.
5. Häältelugemiskomisjoni valimine.
6. 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
7. Juhatuse liikme tagasi astumine
8. Juhatuse liikme valimine

Palume võimalusel kõikidel osaleda. Juhul kui siiski ei ole võimalik, palume leida omale usaldusväärne seltsi liige ennast volikirja alusel esindama.

Lugupidamisega
Aivar Laus
Saaremaa Merispordi Seltsi kommodoor
5092676