Skip to content

PEAKOOSOLEK

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts Peakoosolek
KORDUV KUTSE

Lugupeetud Saaremaa Merispordi Seltsi liige!
MTÜ Saaremaa Merispordi Selts KORDUV Peakoosolek toimub 10.oktoober 2022 aastal, algusega kell 18:00, 

Tallinna 19,  Kuressaare, kompetentsi keskuse saalis, ruum 213 (must maja hoovis 2. korrus) ja Microsoft Teams meeting keskkonnas.

Koosolekuga saab liituda vahetult enne koosoleku algust:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 070 756 180 
Passcode: HH5Qei

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Päevakord:
1. Avamine
2. Pädevuse määramine
3. Päevakorra kinnitamine
4. Juhataja ja protokollija valimine
5. Häältelugemiskomisjoni valimine
6. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. Juhatuse liikme(te) valimine

Priit Kuusk
Saaremaa Merispordi Selts kommodoor