Skip to content

SMS kuulutab välja purjetamistreeneri stipendiumid

PURJETAMISTREENERI STIPENDIUMID 2013

Purjetamistreeneri stipendium ja noore treeneri stipendium on asutatud Saaremaa Merispordi Seltsi (SMS) poolt eesmärgiga toetada Saare  maakonnas purjespordi arengut ja sportliku taseme tõusu.

SMS-i treeneri stipendium antakse välja  stipendiumina 2013 aastaks Saare maakonnas tegutsevale kogemustega purjespordi treenerile. Stipendiumifondi  suurus on 3000 eurot.
Taotlusi stipendiumi määramiseks võib esitada vastavat kutsekvalifikatsiooni omav purjespordi treener, kes praktiseerib taotluse esitamise hetkel purjespordi treenerina Saare maakonnas ja omab vähemalt kolme aastast treeneritöö kogemust.

SMS-i noore treeneri stipendium antakse välja  stipendiumina 2013  Saare maakonnas tegutsevale noorele purjespordi treenerile 2013. aastaks Stipendiumifondi  suurus on 2600 eurot.
Taotlusi stipendiumi määramiseks võib esitada vastavat kutsekvalifikatsiooni omav purjespordi treener, kes taotluse esitamise hetkel praktiseerib treenerina Saare maakonnas ja on noorem kui 35 aastat (kaasa arvatud).

Stipendiumid makstakse välja 2013 hooaja jooksul võrdsetes osades igakuiselt.

Taotlus koostatakse vabas vormis ja peab sisaldama:
• elulookirjelduse;
• varasema erialase tegevuse kirjelduse;
stipendiumi tingimustele vastavust tõendavat
• informatsiooni (kutsekvalifikatsioon kohta ja tegevus treenerina Saare maakonnas);
• kontaktandmed;
• pangakonto numbri.

Taotlused palume esitada hiljemalt 28. juuniks 2013  kell 14.00 kas elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna  kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee või posti teel aadressil Roomassaare tee 12 93815 Kuressaare, Saaremaa Merispordi Selts.

Esitatud taotlused vaatab läbi SMS-i juhatus, kes langetab otsuse stipendiumi saaja osas  hiljemalt 5. juuliks 2013. SMS juhatus võib stipendiumifondi ümber jagada, andes stipendiumi ühele või mitmele treenerile või sobilike kandidaatide puudumisel stipendiumi väljastamata jätta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga